PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY TIÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:50:38 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:48:59 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai11:38:24 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai11:30:27 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai11:30:23 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai11:30:13 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai11:30:09 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai10:43:41 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
9Khách vãng lai08:34:13 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai07:45:06 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
11Khách vãng lai07:01:24 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
12Khách vãng lai01:30:28 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
13 11 2018