PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY TIÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai17:31:19 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai17:29:15 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai17:17:21 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai17:06:01 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai17:05:56 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai17:05:51 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai17:05:43 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai16:42:34 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
9Khách vãng lai16:36:26 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=522
10VU THI PHUONG16:17:59 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet_c0.aspx
11VU THI PHUONG16:17:56 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12VU THI PHUONG16:13:10 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c0.aspx
13VU THI PHUONG16:12:54 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet_c0.aspx
14VU THI PHUONG16:12:31 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet_c0.aspx
15VU THI PHUONG16:12:28 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16VU THI PHUONG16:12:21 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
17VU THI PHUONG16:12:17 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
18Khách vãng lai16:12:12 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/login.aspx
19Khách vãng lai16:12:08 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
20Khách vãng lai15:15:16 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
21Khách vãng lai11:27:42 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
22Khách vãng lai08:21:14 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=575
23Khách vãng lai08:20:52 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
24Khách vãng lai04:17:05 http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/default.aspx
19 1 2019